Board logo

標題: 封牌儀式 [打印本頁]

作者: kingkatrina0413    時間: 2010-8-6 15:45     標題: 封牌儀式

封牌儀式非常簡單:                                                                                                                                                 將牌用黑色的布包好,放在屋中的北方。請認真做,最好能配上冥想。
歡迎光臨 天使之翼 休閒社區 (http://baue.com.tw/) Powered by Discuz! 7.0.0